Welcome

Posts

Waarom blijft innovatie in de gebouwde omgeving vaak steken in de pilotfase?

Deze ‘valley-of-death’ komt door een ‘Catch-22’. Ideeën zijn er in overvloed – voor de energietransitie en klimaatadaptatie, biobased materialen, het bevorderen van gezond gedrag of voor slimme mobiliteit. En we hebben in Nederland prachtige faciliteiten om die ideeën uit te werken en te testen: onderzoeksprogramma’s, samenwerkingsverbanden als DMI en TKI Bouw & Techniek, thematische en …

Goede afspraken voor wetenschappelijke startups zijn onontbeerlijk

Deze column verscheen eerder op InnovationOrigins. Investeren in wetenschap levert een essentiële bijdrage aan het creëren van een betere, fijnere, veiligere, gezondere wereld. De bijdrage bestaat uit het ontwikkelen en het verspreiden van kennis. Die kennisverspreiding gebeurt op vele manieren: via onderwijs en wetenschappelijke of populaire publicaties, maar ook via toegepast onderzoek, publiek-private samenwerking, deeltijdaanstellingen …