2018: een goed jaar om te stoppen met bühne-innovatie

Doet uw organisatie ook aan ‘bühne-innovatie’? Bühne-innovatie kan verscheidene vormen hebben. Je kunt bijvoorbeeld gemakkelijk een fulltimebaan vullen met conferenties, debatten, workshops, presentaties – kortom, met praten over innovatie (of de energietransitie, data of circulaire economie). Je associeert je door sponsoring met startups of andere innovatoren. Of je presenteert een eenmalig project als innovatieve doorbraak, terwijl er geen schaalbaar product, dienst of bedrijfsmodel achter schuilt.

Je bent bezig met innovatie voor de bühne als je innovatie-activiteiten een doel op zich zijn geworden in plaats van het middel om op lange termijn duurzame waarde te creëren. Met bühne-innovatie laat je aan anderen zien dat je innovatief bezig bent. En je gaat er vaak ook zelf in geloven. Vergelijk het met ‘green washing’, de inspanning van sommige bedrijven om zich ‘groen’ te doen voorkomen terwijl ze dat eigenlijk niet zijn.

Bühne-innovatie is inspirerend en leerzaam voor de collega’s die ermee bezig zijn en het levert in media en vakbladen enthousiaste verhalen op. Het hiervoor benodigde budget is relatief klein en flexibel aan te passen. Er kleven aan bühne-innovatie weinig risico’s, want in de kern verandert de organisatie niet echt. En dat is dan ook de reden dat de langetermijnimpact beperkt is.

2018 is het jaar om aan de slag te gaan met échte innovatie die duurzaam waarde creëert. Voor jezelf, de eigen organisatie en de samenleving. De economische groei is met ruim 3% hoger dan we in tien jaar tijd zagen. Er is een regeerakkoord voor de komende drie jaar. De noodzaak, uitdagingen en kansen van de energietransitie en de circulaire economie staan op het netvlies van een steeds groter deel van de samenleving. Alle seinen staan dus op groen. Maar de trein gaat niet vanzelf rijden.

Mijn ambitie is om dit jaar nog meer een aanjager te zijn voor echte, concrete innovatie. De komende tijd wil ik daarom op deze plek inzichten en ervaringen delen die daarmee te maken hebben. Heb je gedachten of suggesties, laat het me weten!

Veel succes in een vernieuwend 2018!