Waarom blijft innovatie in de gebouwde omgeving vaak steken in de pilotfase?

Deze ‘valley-of-death’ komt door een ‘Catch-22’.

Ideeën zijn er in overvloed – voor de energietransitie en klimaatadaptatie, biobased materialen, het bevorderen van gezond gedrag of voor slimme mobiliteit.

En we hebben in Nederland prachtige faciliteiten om die ideeën uit te werken en te testen: onderzoeksprogramma’s, samenwerkingsverbanden als DMI en TKI Bouw & Techniek, thematische en regionale Green Deals, buurtinitiatieven, proeftuinen zoals The Green Village. Kortom: veel bedrijven, kennisinstellingen en overheden die gedreven door ambities en ‘purpose’ inspirerende oplossingen aandragen voor de gebouwde omgeving.

Waarom die ideeën toch moeizaam opschalen:

Experimenten en pilots zijn uitzonderingen
Ze krijgen (terecht!) extra aandacht en middelen waarmee kosten worden gedekt, ontheffingen worden verleend en onzekerheden worden geaccepteerd;

Na de pilotprojecten is de nieuwigheid eraf
Innovatoren en onderzoekers van het eerste uur richten zich weer op iets anders en het wordt moeilijker om subsidies aan te trekken. Doorzettingsvermogen wordt cruciaal, niet alleen bij de startup of corporate aanbieder van de innovatie, maar juist ook binnen bouwprojecten waarin de innovatie toegepast wordt;

De innovatie is nog niet klaar om traditionele (niet duurzame) alternatieven te verdringen
Doorontwikkeling is nodig om de oplossing concurrerend betrouwbaar en betaalbaar te maken. Dus leidt ze ook bij volgende projecten nog tot extra inspanning, kosten en risico’s t.o.v. traditionele alternatieven;

De ‘Catch-22’
De innovatie wordt na de eerste pilots nog maar weinig toegepast in projecten vanwege (verwachte) inspanning, kosten en risico’s, maar de innovatie heeft deze projecten juist nodig als ontwikkelpad om betrouwbaar en betaalbaar te worden. Juist door de projectmatige aanpak en financiering is deze uitdaging in de bouw- en vastgoedwereld groot.

Zo ontstaat de ‘valley-of-death’, waar ideeën in de pilotfase blijven steken en waardoor maatschappelijke en economische kansen worden gemist.
Ik geloof dat we deze uitdaging kunnen doorbreken door op een andere manier te kijken en belangen te verbinden. De komende tijd werk ik aan een oplossing!